Kalender

Sct. Georgsgildeløbet 2018

Dato: 
Søn, 07.10.2018 09:30 - 16:00

Sct. Georgsgildeløbet 2018

Søndag den 7. oktober

Sted: Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ

   Vær opmærksom på at man kun kan komme til Hollufgård fra Ørbækvej.

 Mødetid: Kl. 9:30 

 Afslutning: Kl. ca. 16:00 ved bålpladsen

 

 Løbet foregår udendørs – så husk fornuftig påklædning! 

 Løbet handler om Mickey Mouse Club House/Mickeys Klubhus 

 Forplejning: I sørger selv for frokost og drikkelse. Der vil være æbler undervejs på løbet.
 Efter løbet er der eftermiddagsforfriskning dvs. kage, kaffe, te og juicebrikker. 

 Alle får et stofmærke. Der er præmier dvs. gavekort til de 3 bedste patruljer i hver aldersgruppe. 

 Pris: Kr. 56,-  Betales ved tilmelding 

 Tilmeldings- og betalingsfrist: 11.9.2018.      

 

 

Om Sct. Georgs Gilderne

Sct. Georgs Gilderne i Danmark – spejderidéen for voksne er et mødested og fællesskab for nuværende og tidligere spejdere, hvor man samles under sloganet “Spejderidéen for voksne”. Vi arbejder i fællesskab aktivt med personlig udvikling, støtte til spejderarbejdet og deltagelse i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver både nationalt og internationalt. Vi er ikke en loge, men en organisation, der har sin rod og inspiration i spejderbevægelsen. 

Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro. Sct. Georgs Gilderne tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at medlemmerne tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er som spejderkorpsene opdelt geografisk, for gildernes vedkommende i et antal distriktsgilder, der hver rummer et antal lokale gilder.

De lokale Sct. Georgs Gilder består typisk af 20 – 30 personer, der mødes et par gange om måneden, hvor vi veksler mellem fx foredrag om samfundsmæssige emner og planlægning af kommende projekter. 

Fællesskabskultur i Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Personlig udvikling

 • Vi involverer os, søger ny viden, deler viden, hjælper på eget initiativ.
 • Vi arbejder på at udvikle os til ”HELE” mennesker.
 • Vi tager personlig stilling til grundlaget for vores tilværelse, herunder åndelige og etiske spørgsmål.
 • Vi lytter, giver positiv kritik og respekterer forskellighed.
 • Vi udvikler vores sociale netværk.

Fællesskabet

 • Vi respekterer andres værdier og anerkender faglighed og kompetencer.
 • Vi viser empati og anerkender, at vi er forskellige og opfordrer til åbenhed.
 • Vi bakker op om vores Gilde og Gildebevægelsen.
 • Vi udvikler vores Gilde og Gildebevægelsen i takt med samfundets udvikling.

Samfundet

 • Vi er aktive i lokalsamfundet og handler dels selvstændigt og dels i fællesskab.
 • Vi er parate til at engagere os i relevante opgaveløsninger.
 • Vi støtter spejderarbejdet i lokalområdet.
 • Vi udvikler og støtter humanitært arbejde.
 • Vi tager ansvar i samfundet.
 • Vi værner om miljøet og vore nationale værdier. 

Læs mere på: www.sct-georg-odense.dk eller http://sct-georg.dk Der findes Sct. Georgs Gilder i flere byer på Fyn.