Spejderidéen

Formålet

DDS' IdégrundlagDet Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
DDS' Formål
§3.
1.Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
§4.
1.Som medlemmer kan korpset optage børn, unge og voksne, som vil love at holde spejderloven.
2.Spejderloven
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for
 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres meninger og danne sine egne
 • at tage medansvar i familie og samfund
3.Spejderløftet
Jeg lover at holde spejderloven.
§5.
1.Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.
Personlige udviklingsområderI DDS udvikler vi spejderne
 • Fysisk
 • Itellektuelt
 • Socialt
 • Åndeligt
 • Følelsesmæssigt
 • Identitetsmæssigt

 

 

Spejderprincipperne

Spejder-
principperne

(de tre internationale)
Den enkelte (Duty to self): Spejderen har ansvaret for sin egen udvikling.
Omverdenen (Duty to others): Spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar overfor naturen og det samfund, vi er en del af.
Det åndelige (Duty to god): Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip, der er større end mennesket.
MottoVær beredt

 

 

Spejdermetoden

Spejdermetoden er et sammenhængende og fremadskridende program, der giver den enkelte spejder mulighed for personlig udvikling i overensstemmelse med DDS' formål og principper.

 • Oplevelser
 • Learning by doing
 • Patruljeliv
 • Friluftsliv
 • Værdier
 • Medbestemmelse og ansvarlighed
 • Aktiviteter og færdigheder
 • Samfundsliv
Den helhed og sammenhæng, som disse elementer er et udtryk for, er et særkende for DDS - og ingen af elementerne kan derfor udelades i det daglige spejderarbejde.


Kommende Begivenheder