Generelle regler der gælder for ALLE i hele gruppen - lige fra mikro og hele vejen op igennem til og med lederne:

 

1.1 Uniform & tørklæde

o   SKAL bæres til ALLE ugentlige/månedlige møder, offentlige arrangementer, på ture og ved ceremonier. Lederen KAN tillade at man ikke bærer uniform, hvis det f.eks. er MEGET VARMT, MEN tørklædet SKAL ALTID BÆRES YDERST. Hvis man mister sit tørklæde, så er man forpligtet til at anskaffe et nyt - kan kun købes i gruppen.

 

1.2 Spejderlommen

o   SKAL indeholde: Papir, blyant, sikkerhedsnåle, plaster, lommetørklæder, spejderbog for den gren man er i og meget gerne en sangbog.

 

1.3 Flaghejsning

o   Sker ved samling om flagstangen, hvor man står i en halvcirkel. Under hejsning gøres honnør UDEN hovedbeklædning og handsker, mens der synges ”Der er ingenting der maner”. Dannebrog må IKKE røre jorden.

 

1.4 Samling

o   Når spejderne er spredt på et større eller mindre område, så skal det være nok at der er én, som siger ordet ”SAMLING”, så ved ALLE hvad det betyder uanset hvor man er.

 

1.5 Spejderhilsen

o   Der gøres honnør med højre hånd, hvor tommelfinger dækker lillefingeren og de tre midterste fingre er strakte. Pege- og langfinger skal røre højre tinding, med håndfladen fremad. Der gives hånd med venstre - også ved modtagelse af div. Mærker.


 

1.6 Oprykning

o   Hvert år inden sommerferien holdes der et oprykningsmøde i ledergruppen, der udveksles oplysninger, meninger og holdninger mht. de børn der skal rykke op. Lederne i troppen; og evt. også PL/PA’erne deltager på et juniormøde, så juniorerne kan se hvem det er de rykker op til - Lederne hos juniorerne deltager på et minimøde, så minierne kan se hvem det er de rykker op til - Lederne hos minierne deltager på et mikromøde, så mikroerne kan se hvem det er de rykker op til.        

 

1.7 Opservationshjælp

o   Det er til enhver tid muligt, at bede andre ledere om hjælp til at observere en enkelt/enkelte spejdere under møderne.

 

1.8 Bede et barn om at stoppe

o   HVIS der er et barn der fylder så meget, at det går ud over spejderarbejdet og/eller de andre børn, så har lederen altid ret til at bede barnet om at stoppe som spejder. Der skal selvfølgelig have været kontakt til forældrene og samtale med både barn og forældre med håb om at det forbedres.

 

1.9 Mødeknapper

o   I ALLE grene skal der holdes styr på hvem der kommer, melder afbud, giver besked hvis man kommer for sent - dette gælder også ved afhentning og hvem der bare bliver væk med henblik på at få implementeret mødeknapper hele vejen op. Reglerne er som følger: Spejderen/lederen må maks. Have 5 afbud på et år. Hvis spejderen/lederen bare bliver væk, så kan han/hun ikke opnå nogen mødeknap det pågældende år. Ligeledes gælder det for ALLE fra mikro til leder, at der SKAL deltages på min. 3 ture/arrangementer i løbet af et år.

o   Der kan kun være 1 mødeknap på uniformen ad gangen, dvs. at en spejder/leder har gjort sig fortjent til en mødeknap i år 1, men i år 2 har spejderen/lederen ikke gjort sig fortjent til en mødeknap, derfor vil mødeknappen blive fjernet fra uniformen i år 2.

o   Disse afkrydsningsskemaer sendes til Anette senest d. 31. marts, så hun kan få overblik over, hvem der skal have mødeknapper. Mødeknapperne vil blive uddelt til Sct. Georgs Paraden omkring d. 23. april.

o   Mødeknapåret kører altså fra d. 1. april til d. 31. marts.


 

Mærker der som hovedregel tages i de enkelte grene - når der kommer nye spejdere til, så skal det være muligt, i alle grene, at hjælpe den pågældende med at få de mærker der er blevet taget før:

 

2.1 MIKRO:

o   Kilometermærker:

§ 6 km

 

o   Færdighedsmærker:

§ Telt (på absolut minimumskrav)

§ Bål (på absolut minimumskrav)

 

o   Forløbsmærker:

§ Håndværk (Basis/gul)

§ Udeliv (Basis/gul)

§ Klar dig selv (Basis/gul)

§ Leg og drama (Basis/gul)

§ En god spejderkammerat (Basis/gul)

 

 

2.2 MINI:

o   Kilometermærker:

§ 10 km

 

o   Færdighedsmærker:

§ Kniv

§ 1. hjælp

§ Telt (lægger mere på end hos mikroerne)

§ Klar dig selv

 

o   Forløbsmærker:

§ Natur (Basis/gul)

§ Orientering (Basis/gul)

§ Kommunikation (Basis/gul)

§ Kultur & Samfund (Basis/gul)

§ Klimamærket (Basis/gul)

§ Sundhedsmærket (Basis/gul)

§ Pioner (Basis/gul)

2.3 JUNIOR:

o   Kilometermærker:

§ 20 km

 

o   Færdighedsmærker:

§ Økse

§ Sav

§ Pioner

§ 12 timers 1. hjælp

 

o   Forløbsmærker:

§ Efter behov (udvidet/rød)

 

2.4 TROP:

o   Kilometermærker:

§ Min. 20 km

 

o   Færdighedsmærker:

§ De mærker de mangler og/eller ønsker

 

o   Forløbsmærker:

§ De mærker de mangler og/eller ønsker

 

 

2.5 KLAN:

o   Kilometermærker:

§ Min. 20 km

 

o   Færdighedsmærker:

§ De mærker de mangler og/eller ønsker

 

o   Forløbsmærker:

§ De mærker de mangler og/eller ønsker

 

 

 

Patruljen og patruljearbejdet i de forskellige grene:

3.1 MIKRO:

Inddelt i patruljer når der løses opgaver og på løb + ved arrangementer (ikke nogen PL & PA).

3.2 MINI:

Som ved mikro, men med PLA’ere, som holder styr på patruljen - opgaverne gives til PL, som så skal videregive oplysningen til resten af patruljen. Der kan køres med roterende PLA’ere, så alle der ønsker det har mulighed for at prøve hvordan det er at være PL og PA.

3.3 JUNIOR:

Som ved mini. Opstilling ved mødestart. PL melder klar med antal og fravær - krydser af på skema - ansvar for patruljetid. Overordnet besked fra JL => skal så selv nedbryde beskeden/opgaven og løse den.

3.4 TROP:

Som ved junior, men mere selvstændigt og mere ansvar for egen læring.

3.5 KLAN:

Der er ikke patruljer, men sjak. Der er en klanleder og en assistent. Man tager de opgaver, hvor ens kompetencer er dækkende.


 

Målsætninger for hvad spejderne skal kunne/have været igennem i de forskellig grene, gerne inden oprykning til ny gren:

 

4.1 MIKRO

§      Skal have gået 6 km.

§      Binde et råbåndsknob/tørklæde

§      Holde spejderlommen i orden

§      Basalt naturkendskab og færdsel i naturen

§      Indgå aktivt i det sociale fællesskab

§      Tænde bål og kunne omgås det

§      Folde et krus af papir

§      Flagreglerne

§      Forsvarlig omgang med div. redskaber

§      Vide hvad en patrulje er

§      Skal have overnattet mindst én gang med spejderne.

 

4.2 MINI:

§      Alm. Omgang med tovværk og rafter

§      Knivbevis er opnået

§      Basale førstehjælpsfærdigheder

§      Flagknob, tømmerstik, dobbelt halvstik

§      Stiftet bekendtskab med basis pionering - herunder besnøringer

§      Lettere forståelse for orientering

§      Kende til PL og PA og kende betydning deraf

§      Grundlæggende kendskab til morse

§      Skal have gået 10 km

§      Kendskab til pakning af rygsæk

 


 

4.3 JUNIOR:

§      Pælestik, trompetstik, dobbelt halvstik om egen part, forstå begreberne tørn og slip, 8-talsknob

§      Stiftet bekendtskab med taklinger og splejsninger

§      Stiftet bekendtskab med og brugt GPS

§      Udvidet forståelse for orientering

§      Sav- og øksebevis er opnået

§      Udvidet forståelse for pionering -herunder lejrpladsopbygning og personlige mål

§      Udvidet forståelse for førstehjælp

§      Udvidet kendskab/forståelse for koder - herunder brugt morse og andre kodetyper

§      Udvidet forståelse for bål - herunder hvilke træsorter der er egnet til forskellige ting

§      Skal have gået 20 km

§      Skal kunne pakke egen rygsæk

 

4.4 TROP:

§      Gået 20 km

§      Opbygge en funktionel lejrplads og kende begreberne/navnene på de forskellige ting

§      Planlægge en tur med alt hvad der dertil hører

§      Rutineret brug af div. redskaber/udstyr

§      Planlægge og udføre møder med seriøst indhold

§      Forståelse og accept af andres meninger og handlinger, samt kende egne og andres kompetencer/begrænsninger

§      Udvidet kendskab til taklinger og splejsninger

 

4.5 KLAN:

§      Spejderarbejde uden børn


Kommende Begivenheder